W ramach praktyki prawa ochrony danych osobowych świadczymy usługi wsparcia prawnego podczas wdrażania proponowanych przez nas rozwiązań, a także zapewniamy Klientom bieżące doradztwo prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • kompleksowe wdrażanie RODO, w tym opracowywanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowyc
  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych
  • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • obsługa incydentów naruszeń ochrony danych osobowych
  • przeprowadzanie szkoleń
  • tworzenie opinii prawnych oraz ocen ryzyka
  • reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w postępowaniach kontrolnych oraz przed sądami administracyjnymi
  • bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.