Kancelaria prowadzi doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej Klientów

 • Doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego
 • Analiza podatkowa umów oraz czynności prawnych
 • Optymalizacja podatkowa prowadzonej działalności m.in. w zakresie:
  • źródeł finansowania prowadzonej działalności
  • wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności
  • przekształceń przedsiębiorstw
  • obniżania i podwyższania kapitału zakładowego
  • zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych
  • obrotu nieruchomościami i budowy nowych inwestycji
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych
 • Prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w administracji