Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu zapewniamy im bezpieczeństwo i profesjonalne wsparcie.

  • prowadzenie spraw przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Reprezentowanie Klienta przed urzędami i sądami wszystkich instancji
  • uzyskiwania wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń, licencji i koncesji
  • reprezentowanie klientów przed sądami arbitrażowymi
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • prowadzenie spraw karno-gospodarczych