Skip to main content

Partner zarządzający

Igor Bąkowski

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem. Absolwent Erasmus University w Rotterdamie, British Centre for English and European Legal Studies zorganizowane przez Cambridge University, a także Center for American Law Studies organizowane z University of Florida. Przez kilka lat pracował w wiodących międzynarodowych kancelariach. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w zakresie inwestycji nieruchomościowych przy obsłudze procesów inwestycyjnych i deweloperskich, analizach due-diligence, negocjowaniu umów najmu nieruchomości, kwestiach reprywatyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego, obsługi funduszy inwestycyjnych, private equity i venture capital, umów handlowych, finansowania, transakcji fuzji i przejęć spółek (M&A), podziałów spółek, przygotowania spółek do wejścia na giełdę. Od wielu lat doradza startupom i rozwijanym firmom w tworzeniu struktur korporacyjnych, negocjowaniu umów inwestycyjnych z inwestorami, badaniach due diligence i komercjalizacji produktów i rozwiązań. Doradza także po stronie inwestorów inwestujących w startupy w tym przy umowach inwestycyjnych i dostosowaniu struktur korporacyjnych i holdingowych, optymalizacji podatkowej, rozwoju portfela, wyjściach na nowe rynki. Posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim, a na poziomie komunikacyjnym językiem francuskim i rosyjskim.

Partner, radca prawny

Dr. Zuzanna Łaganowska

Radca prawny. Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie nowych technologii, prawie telekomunikacyjnym oraz postępowaniu administracyjnym. Zajmuje się doradztwem w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz w zakresie różnych aspektów przetwarzania danych. Doradza klientom przy doborze modeli biznesowych, negocjowaniu umów, w tym różnego rodzaju umów w branży IT oraz umów licencyjnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Główną Handlową. W 2017 r. obroniła pracę doktorską z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Wykładowca na studiach podyplomowych „Ochrona danych osobowych” oraz prelegent na kilkudziesięciu szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych . Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz nowych technologii.

Partner, radca prawny

Maciej Ligier

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa handlowego oraz sporów sądowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi projektów na rynku nieruchomości, badaniach prawnych nieruchomości, transakcjach nabywania i sprzedaży, umowach najmu, procedurach sądowych i administracyjnych oraz obsłudze firm z sektora infrastruktury. Od wielu lat doradza także w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawiania służebności oraz spraw reprywatyzacyjnych w tym tzw. „nieruchomości warszawskich” czy funkcjonowaniu oraz organizacji korporacyjnej podmiotów aktywnych w zakresie inwestycji nieruchomościowych. Prowadzi wiele spraw sądowych i administracyjnych, przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem angielskim.

Radca prawny

Aldona Hapyn

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i prawie cywilnym. Ma też doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy. Doradza klientom korporacyjnym w zakresie prawnych aspektów prowadzenia ich działalności operacyjnej, w szczególności w branży informatycznej i nowych technologii, handlu internetowego, w sprawach z zakresu prawa reklamy i konkurencji oraz ochrony praw własności intelektualnej. Świadczy wsparcie przy realizacji projektów transakcyjnych (m.in. sprzedaż udziałów, porozumienia wspólników, umowy o współpracy). Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych (w tym umów IT i umów dotyczących praw autorskich). Prowadzi kompleksową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, między innymi spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Ma również praktykę w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i japonistyki na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium JASSO studiowała na uniwersytecie Gakushūin Joshi Daigaku w Tokio. Obsługę prawną świadczy wymiennie w języku polskim i angielskim (certyfikat Certificate in Advanced English). Posługuje się też językiem japońskim w stopniu zaawansowanym (certyfikat JLPT na najwyższym poziomie N1).

Radca prawny

Patrycja Kurowska

Radca prawny specjalizujący się obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Od kilku lat doradza polskim i międzynarodowym klientom na wszelkich etapach transakcji fuzji i przejęć typu asset deal, share deal oraz joint venture, w tym uczestniczy w badaniach due diligence oraz wspiera klientów przy negocjacjach dokumentów transakcyjnych takich jak umowy: SPA, SHA, inwestycyjne, umowy nabycia aktywów, w tym przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, nieruchomości, farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Jej doradztwo transakcyjne obejmuje m. in. podmioty z branży przemysłowej i technologicznej, w tym w zakresie przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego czy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, jak również z branży spożywczej, deweloperskiej, budowlanej oraz energetycznej. Uczestniczyła w wielu transakcjach M&A z powodzeniem prowadząc negocjacje tak po stronie sprzedającego jak i nabywcy. Patrycja Kurowska posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów transformacyjnych, które obejmują połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego. W swojej pracy zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną czy sporządzaniem i analizą umów gospodarczych, starając się wypracować jak najkorzystniejsze z pespektywy biznesowej i korporacyjnej rozwiązania. Prowadzi postępowania cywilne i arbitrażowe, reprezentując klientów Kancelarii przed sądami. Zanim dołączyła do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, handlowe, procedura cywilna oraz arbitraż. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach studiów ukończyła certyfikowany program „Business Law” organizowany przez uczelnię, którego celem było pogłębienie wiedzy z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie studiów jako wolontariuszka udzielała porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW w Warszawie, a także w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. Stypendystka programu Erasmus+ na Wydziale Prawa w Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale we Włoszech. Włada językiem angielskim oraz włoskim.

Radca prawny

Paulina Szostek- Hłasko

Aplikant radcowski

Kuba Kościuch

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa handlowego oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz administracyjnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem angielskim.

Asystentka prawna

Martyna Woźnica

Asystent prawny

Michał Dziuba