Nasi prawnicy

Poznaj nasz zespół
https://www.bakowski.net.pl/wp-content/uploads/2022/05/Igor_Bakowski.jpg

Partner zarządzającyIgor Bąkowski

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem. Absolwent Erasmus University w Rotterdamie, British Centre for English and European Legal Studies zorganizowane przez Cambridge University, a także Center for American Law Studies organizowane z University of Florida. Przez kilka lat pracował w wiodących międzynarodowych kancelariach. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w zakresie inwestycji nieruchomościowych przy obsłudze procesów inwestycyjnych i deweloperskich, analizach due-diligence, negocjowaniu umów najmu nieruchomości, kwestiach reprywatyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego, obsługi funduszy inwestycyjnych, private equity i venture capital, umów handlowych, finansowania, transakcji fuzji i przejęć spółek (M&A), podziałów spółek, przygotowania spółek do wejścia na giełdę. Od wielu lat doradza startupom i rozwijanym firmom w tworzeniu struktur korporacyjnych, negocjowaniu umów inwestycyjnych z inwestorami, badaniach due diligence i komercjalizacji produktów i rozwiązań. Doradza także po stronie inwestorów inwestujących w startupy w tym przy umowach inwestycyjnych i dostosowaniu struktur korporacyjnych i holdingowych, optymalizacji podatkowej, rozwoju portfela, wyjściach na nowe rynki. Posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim, a na poziomie komunikacyjnym językiem francuskim i rosyjskim.

Partner, radca prawnyDr. Zuzanna Łaganowska

Radca prawny. Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie nowych technologii, prawie telekomunikacyjnym oraz postępowaniu administracyjnym. Zajmuje się doradztwem w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz w zakresie różnych aspektów przetwarzania danych. Doradza klientom przy doborze modeli biznesowych, negocjowaniu umów, w tym różnego rodzaju umów w branży IT oraz umów licencyjnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Główną Handlową. W 2017 r. obroniła pracę doktorską z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Wykładowca na studiach podyplomowych „Ochrona danych osobowych” oraz prelegent na kilkudziesięciu szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych . Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz nowych technologii.

Partner, radca prawnyMaciej Ligier

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa handlowego oraz sporów sądowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi projektów na rynku nieruchomości, badaniach prawnych nieruchomości, transakcjach nabywania i sprzedaży, umowach najmu, procedurach sądowych i administracyjnych oraz obsłudze firm z sektora infrastruktury. Od wielu lat doradza także w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawiania służebności oraz spraw reprywatyzacyjnych w tym tzw. „nieruchomości warszawskich” czy funkcjonowaniu oraz organizacji korporacyjnej podmiotów aktywnych w zakresie inwestycji nieruchomościowych. Prowadzi wiele spraw sądowych i administracyjnych, przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem angielskim.

Radca prawnyAldona Hapyn

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i prawie cywilnym. Ma też doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy. Doradza klientom korporacyjnym w zakresie prawnych aspektów prowadzenia ich działalności operacyjnej, w szczególności w branży informatycznej i nowych technologii, handlu internetowego, w sprawach z zakresu prawa reklamy i konkurencji oraz ochrony praw własności intelektualnej. Świadczy wsparcie przy realizacji projektów transakcyjnych (m.in. sprzedaż udziałów, porozumienia wspólników, umowy o współpracy). Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych (w tym umów IT i umów dotyczących praw autorskich). Prowadzi kompleksową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, między innymi spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Ma również praktykę w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i japonistyki na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium JASSO studiowała na uniwersytecie Gakushūin Joshi Daigaku w Tokio. Obsługę prawną świadczy wymiennie w języku polskim i angielskim (certyfikat Certificate in Advanced English). Posługuje się też językiem japońskim w stopniu zaawansowanym (certyfikat JLPT na najwyższym poziomie N1).
Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Doradza podmiotom działającym w obszarze e-commerce oraz świadczącym usługi drogą elektroniczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych, w tym w szczególności przy transakcjach M&A, restrukturyzacji oraz bieżącej obsłudze. Zajmuje się również tematyką dotyczącą prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa mediów i reklamy. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa podatkowego i energetyki odnawialnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Włada biegle językiem angielskim.

Radca prawnyKatarzyna Krzywda

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz cywilnego, w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, oraz prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi oraz przed organami administracyjnymi reprezentując spółki handlowe. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2020 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Włada językiem angielskim.

Radca prawnyMateusz Florek

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa handlowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz przed organami administracyjnymi, a także bieżącej obsłudze prawnej spółek. Doradza także start-upom w rozwoju ich działalności jak również w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Włada biegle językiem angielskim.

Aplikant radcowskiKuba Kościuch

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa handlowego oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz administracyjnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Włada biegle językiem angielskim.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Zajmuje się wsparciem zespołu w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. Włada biegle językiem angielskim.

Asystentka prawnaMartyna Woźnica

Studentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Administracja