Od kilku lat prowadzimy doradztwo prawne dla klientów z branży IT i nowych technologii w zakresie m. in. umów licencyjnych, umów outsourcingowych, umów cloud computingowych i innych. Wspieramy pod kątem prawnym tworzenie start-upów, opracowujemy plany struktur podmiotów z branży IT. Doradzamy przy tworzeniu kampanii reklamowych i promocyjnych oraz marketingu produktów lub usług. Tworzymy wzory wszelkiego rodzaju umów w zakresie świadczenia usług marketingowych i reklamowych, a także regulaminy loterii, gier losowych, konkursów oraz sprzedaży promocyjnych.
  •  Ochrona własności intelektualnej
  •  Ochrona własności przemysłowej
  •  Reklama
  •  Ochrona danych osobowych
  •  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  •  Konkursy, gry losowe, loterie