Kancelaria specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym oraz obsłudze spółek podmiotów gospodarczych, a także obsłudze transakcji handlowych.

Pracowaliśmy przy obsłudze wielu transakcji kapitałowych, w tym również sprzedaży całych przedsiębiorstw lub ich części. Przygotowywaliśmy i negocjowaliśmy setki kontraktów handlowych oraz różnego rodzaju umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Nasi prawnicy obsługiwali wiele transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz przeprowadzali liczne analizy przedprywatyzacyjne i audyty prawne spółek.

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie windykacji należności. Naszym celem jest pomoc Klientom w optymalizacji ryzyka związanego z opóźnieniem płatności lub niewypłacalnością ich dłużników.