Postępowania sądowe, administracyjne i arbitraż

tingey-injury-law-firm-nSpj-Z12lX0-unsplash

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu zapewniamy im bezpieczeństwo i profesjonalne wsparcie.

  • prowadzenie spraw przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Reprezentowanie Klienta przed urzędami i sądami wszystkich instancji
  • uzyskiwania wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń, licencji i koncesji
  • reprezentowanie klientów przed sądami arbitrażowymi
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • prowadzenie spraw karno-gospodarczych
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *