• Cinelli

  Biznes

  Pomagamy wzmocnić pozycję
  i odnosić sukcesy
 • Cinelli

  Nieruchomości

  Dzięki doświadczeniu rozumiemy
  potrzeby Klientów
 • Cinelli

  Podatki

  Dostarczamy najlepsze rozwiązania

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym w szczególności spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, generalnych wykonawców inwestycji, inwestorów i funduszy inwestujących w nieruchomości.

Zajmujemy się również doradztwem w zakresie przeprowadzanych transakcji i inwestycji na rynku nieruchomości

 • bieżącej obsługi prawnej
 • obsługi posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń
 • przygotowywania projektów uchwał, statutów, regulaminów
 • spółdzielczych praw do lokali, wkładów budowlanych, przekształceń w prawa odrębnej własności
 • obsługi prawnej nowych inwestycji prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zawierania umów w tym zakresie, zasad rozliczania
 • regulacji praw do gruntów spółdzielni
 • umów z wykonawcami robót budowlanych i remontowych, dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu prawa spółdzielczego
 • dochodzenia należności czynszowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych