• Cinelli

  Biznes

  Pomagamy wzmocnić pozycję
  i odnosić sukcesy
 • Cinelli

  Nieruchomości

  Dzięki doświadczeniu rozumiemy
  potrzeby Klientów
 • Cinelli

  Podatki

  Dostarczamy najlepsze rozwiązania

Ochrona danych osobowych

W ramach praktyki prawa ochrony danych osobowych świadczymy usługi wsparcia prawnego podczas wdrażania proponowanych przez nas rozwiązań, a także zapewniamy Klientom bieżące doradztwo prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • kompleksowe wdrażanie RODO, w tym opracowywanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowyc
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • obsługa incydentów naruszeń ochrony danych osobowych
 • przeprowadzanie szkoleń
 • tworzenie opinii prawnych oraz ocen ryzyka
 • reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w postępowaniach kontrolnych oraz przed sądami administracyjnymi
 • bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.