• Cinelli

  Biznes

  Pomagamy wzmocnić pozycję
  i odnosić sukcesy
 • Cinelli

  Nieruchomości

  Dzięki doświadczeniu rozumiemy
  potrzeby Klientów
 • Cinelli

  Podatki

  Dostarczamy najlepsze rozwiązania

Spółki

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym oraz obsłudze spółek podmiotów gospodarczych, a także obsłudze transakcji handlowych.

Pracowaliśmy przy obsłudze wielu transakcji kapitałowych, w tym również sprzedaży całych przedsiębiorstw lub ich części. Przygotowywaliśmy i negocjowaliśmy setki kontraktów handlowych oraz różnego rodzaju umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Nasi prawnicy obsługiwali wiele transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz przeprowadzali liczne analizy przedprywatyzacyjne i audyty prawne spółek.

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie windykacji należności. Naszym celem jest pomoc Klientom w optymalizacji ryzyka związanego z opóźnieniem płatności lub niewypłacalnością ich dłużników.

Prawo spółek

 • zakładanie spółek, otwieranie działalności gospodarczej i prowadzenie postępowań rejestrowych
 • stała lub doraźna obsługa korporacyjnej istniejących spółek
 • przygotowywanie uchwał organów spółek
 • przygotowywanie umów dotyczących wewnętrznych stosunków pomiędzy wspólnikami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
 • obsługa zgromadzeń wspólników
 • zmiany umów spółek i statutów, zmiany kapitału zakładowego
 • analiza sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence),
 • łączenie i podział spółek kapitałowych
 • likwidacja spółek i zamykanie działalności gospodarczej
 • doradztwo w sprawach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Fuzje i przejęcia

 • łączenie, sprzedaż i przejmowanie spółek,
 • przekształcenia spółek, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne (i na odwrót) oraz spółek osobowych w spółki kapitałowe
 • doradztwo w zakresie obrotu udziałami i akcjami.

Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja

 • doradztwo w postępowaniach upadłościowych przewidujących likwidację majątku upadłego jak również w postępowaniach z możliwością zawarcia układu z wierzycielami
 • pomoc przy wdrażaniu programów naprawczych
 • doradztwo w zakresie podziałów, łączeń i przekształceń przedsiębiorstw

Prawo handlowe

 • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych i umów joint-venture
 • przygotowywanie i negocjowanie umów projektów inwestycyjnych
 • analiza prawna spółek handlowych

Prawo pracy

 • przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia
 • doradztwo przy zatrudnianiu pracowników
 • bieżąca obsługa spraw pracowniczych
 • przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń i innych przepisów wewnętrznych
 • obsługa zatrudniania cudzoziemców

Wejście na rynek